Обладнання для кабінету хімії Обладнання для кабінету хімії

Набір Interschool

Набір Interschool "Хімія. Комплект хімічних реактивів"

В наявності

15 800 грн

+ -

Інформація та комплектація

Набір Interschool "Хімія. Комплект хімічних реактивів"

 

Хімічний експеримент можна вважати проведеним з максимальною ефективністю тільки тоді, якщо за допомогою нього суть процесів була розкрита з різних боків. Часто через брак якогось реактиву не вдається практично підтвердити теоретичний матеріал, що спотворює науковий підхід.

Саме тому, наші методисти дуже ретельно укомплектували набір таким чином, щоб все необхідне було під руками.

Знайшли елемент, якого не вистачає? Повідомте нас і отримайте цю річ у подарунок!

Набір Interschool "Хімія. Комплект хімічних реактивів" - це добре продуманий до деталей інструмент, який дозволить захопити юних дослідників та перетворити клас у сучасну дослідницьку лабораторію.

 

Демонстраційний, лабораторний, дослідницький набір для практичного навчання містить:

Прості сполуки:

 • Вугілля активоване;
 • Йод, 5% спиртовий розчин;
 • Залізо, ошурки або шматки тонкого дроту;
 • Залізо, порошок (відновлене);
 • Магній, ошурки;
 • Мідь, шматочки мідного дроту;
 • Натрій металічний, в гасі;
 • Сірка, порошок сірки колоїдної;
 • Цинк, порошок;
 • Цинк гранульований, ч.д.а.,;
 • Фосфор червоний.

Оксиди металів:

 • Купрум (ІІ) оксид;
 • Кальцій оксид, ч.д.а.;
 • Манган (IV) оксид;
 • Магній оксид, ч.д.а.;
  Ферум (ІІІ) оксид.

Луги:

 • Калій гідроксид, твердий;
 • Натрій гідроксид, х.ч.

Кислоти:

 • Кислота сірчана стандарт-титр;
 • Кислота соляна стандарт-титр.

Солі:

 • Алюміній хлорид;
 • Амоній дихромат;
 • Амоній нітрат;
 • Амоній хлорид;
 • Барій нітрат;
 • Калій бромід;
 • Калій йодид;
 • Калій нітрат;
 • Калій роданід;
 • Кальцій хлорид;
 • Купрум (ІІ) сульфат пентагідрат (Мідний купорос);
 • Магній нітрат;
 • Магній сульфат гептагідрат;
 • Натрій ацетат;
 • Натрій ортофосфат;
 • Натрій сульфід;
 • Натрій сульфат;
 • Нікель сульфат;
 • Натрій гідрогенкарбонат, ч.д.а.;
 • Натрій хлорид;
 • Кальцій карбід;
 • Ферум (ІІ) сульфат;
 • Ферум (ІІІ) хлорид;
 • Цинк хлорид;
 • Гексаціаноферат (II) калію (жовта кр. сіль);
 • Гексаціаноферат(III) калію (червона кр. сіль).

Інше:

 • Водний розчин аміаку;
 • Пероксид водню, 3%;
 • Дистильована вода.

Органічні речовини:

 • Амінооцтова кислота (гліцин);
 • Етанол, розчин не менше 70%;
 • Етанова кислота (оцет), 9%;
 • Глюкоза;
 • Сахароза, ч.д.а.;
 • Крохмал;
 • Парафін медичний;
 • Гліцерин.

Індикатори:

 • Метилоранж;
 • Фенолфталеїн;
 • Папір індикаторний універсальний рН 1-14, 100 смуг/уп.

Упаковка:

 • Ложемент – 2 шт.;
 • Пакувальна коробка – 1 шт.

 

Набір дозволяє провести всі можливі демонстраційні, лабораторні та практичні роботи з хімії відповідно до шкільної програми, які передбачені МОН України, а також проводити яскраву дослідницьку діяльність!

Набір Interschool "Хімія. Комплект хімічних реактивів" закриває наступні демонстраційні, лабораторні та практичні роботи:

7 клас

- Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

- Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

- Розділення сумішей.

- Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

- Добування кисню з гідроген пероксиду.

- Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

- Доведення наявності кисню.

- Спалювання простих і складних речовин.

- Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

- Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

- Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

- Взаємодія карбон (ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

- Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

- Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

8 клас

- Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

- Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).

- Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

- Хімічні властивості кислот.

- Хімічні властивості лугів.

- Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

- Доведення амфотерності цинк гідроксиду.

- Хімічні властивості солей.

- Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в розчин, що утворився.

- Взаємодія лугів з кислотами в розчині.

- Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

- Взаємодія металів із солями у водному розчині.

- Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

- Реакція обміну між солями в розчині.

- Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.

- Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

- Розв’язування експериментальних задач.

9 клас

- Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

- Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

- Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

- Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

- Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.

- Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

- Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.

- Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу.

- Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.

- Виявлення хлорид-іонів у розчині.

- Виявлення сульфат-іонів у розчині.

- Виявлення карбонат-іонів у розчині.

- Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.

- Розв’язування експериментальних задач.

- Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

- Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

- Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

- Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.

- Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

- Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену.

- Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

- Дія етанової кислоти на індикатори.

- Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

- Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом.

- Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом.

- Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

- Взаємодія крохмалю з йодом.

- Властивості етанової кислоти.

- Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.

10 клас

- Окиснення етанолу до етаналю.

- Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

- Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум (ІІ) гідроксидом.

- Розв’язування експериментальних задач.

- Біуретова реакція.

- Ксантопротеїнова реакція.

11 клас

- Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

- Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

- Виявлення у розчині катіонів Феруму (2+), Феруму (3+), Барію, амонію.

- Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

- Дослідження якісного складу солей.

- Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

 

Товар відповідає наказу №704 від 22.06.2016 Міністерства освіти і науки України.

Наші переваги

Найбільший власний склад товарів шкільного призначення в Україні

Найбільший власний склад товарів шкільного призначення в Україні

Кращі ціни в галузі та гнучка система оплати

Кращі ціни в галузі та гнучка система оплати

Безкоштовна доставка та налаштування при покупці від <br/>5000 грн

Безкоштовна доставка та налаштування при покупці від
5000 грн

Тільки якісне сучасне обладнання

Тільки якісне сучасне обладнання

Ціна тижня