Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету біології (набір вчителя)

 • Продаж
 • Регулярна ціна ₴0.00
Податок включений.Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету біології призначений для навчання за програмою К-12. Комплекс дозволяє отримувати дані з навколишнього середовища і реєструвати параметри експерименту у реальному часі. Обробка результатів вимірювань та їхня візуалізація (графіки, таблиці) здійснюється засобами спеціалізованого ПЗ, яке також дає можливість вчителю проводити експерименти, спостерігати за дослідницькою роботою учнів та, за потреби, корегувати. Використовуючи різні комбінації цифрових датчиків, можливо виконувати широкий спектр демонстраційних, лабораторних і практичних робіт, а також займатися науковими проектами, які сприяють вирішенню міжпредметних задач. Цифровий вимірювальний комплекс дозволяє проводити велику кількість різноманітних експериментів і являє собою повноцінну цифрову природничо-наукову лабораторію. Комплекс використовується під час проведення дослідів з фізіології рослин, фізіології людини і тварин, екології та може застосовуватись як у шкільних кабінетах, так і на природі.

50 робіт

13 найменувань в наборі

Включає:

 • Аналого-цифровий перетворювач планшет Tablet+3, який містить 10 вбудованих датчиків:
  • Освітленість
  • Барометричний тиск
  • Вологість
  • Температура
  • Частота серцевих скорочень
  • Мікрофон
  • Рівень гучності
  • GPS
  • Акселерометр
  • Інтенсивність УФ випромінювання
 • Аналого-цифровий перетворювач LabMate ІІ, який містить 6 вбудованих датчиків:
  • Температура
  • Частота серцевих скорочень
  • Барометричний тиск
  • Вологість
  • Освітленість
  • Інтенсивність УФ випромінювання
 • Датчик рH
 • Датчик температури (від -40 до +140 °C)
 • Датчик температури поверхні (від -40 до +140 °C)
 • Датчик CO2
 • Датчик дихання (спірометр)
 • Датчик ЕКГ
 • Датчик артеріального тиску
 • Датчик рівня гучності (звукового тиску)
 • Датчик вологості
 • Набір кабелів для датчиків - 4 шт.
 • Сумка

Роботи, в яких використовується цифровий вимірювальний комплекс для кабінету біології (набір вчителя)

ТЕМА "ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТО КЛІТИННОСТІ"

 1. Дослідження процесу скисання молока

ТЕМА "РОСЛИНИ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Дослід, що підтверджує дихання
 2. Дослід, що підтверджує випаровування води
 3. Вплив рівня освітленості на інтенсивність фотосинтезу
 4. Дослідження виділення С02 під час проростання насіння
 5. Вимірювання рН у рослинних тканинах
 6. Виділення антоцианів, зміна кольору під дією кислот та лугів
 7. Вплив температури на проникненість клітинної мембрани

ТЕМА "РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН"

ПРАКТИЧНА РОБОТА

 1. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах

ТЕМА "ГРИБИ"

 1. Спиртове бродіння за наявності дріжджів

ТЕМА "ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ"

МІНІ-ПРОЕКТ

 1. Визначення абіотичних умов під камінням

ТЕМА "ТРАВЛЕННЯ"

 1. Дослідження впливу ферментів на їжу: розщеплення яєчного білка у присутності ферменту пепсину

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРАКТИКУМ

 1. Дія ферментів слини на крохмаль

ТЕМА "ДИХАННЯ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Дослід з виявлення вуглекислого газу в повітрі, що видихається
 2. Вимірювання життєвої ємкості легень

ТЕМА "ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН"

ДЕМОНСТРАЦІЯ

 1. Вимірювання артеріального тиску

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 1. Вимірювання частоти серцевих скорочень
 2. Дослідження впливу накладення джгута на серцебиття людини
 3. Дослідження особливостей серцебиття в процесі виконання фізичних вправ
 4. Вимірювання ЕКГ у спокійному стані та після фізичних навантажень

ТЕМА "ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ"

 1. Видільна і терморегуляторна функції шкіри
 2. Дослідження зміни температури тіла під час виконання фізичних вправ
 3. Дослідження порушення теплопостачання під час накладення джгута

ТЕМА "ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ"

 1. Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщення
 2. Вимірювання рівня гучності звуку

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРАКТИКУМ

 1. Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри

ТЕМА "ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ"

 1. Вимірювання рН у рослинних тканинах
 2. Виділення антоцианів, зміна кольору під дією кислот та лугів

ТЕМА "СТРУКТУРА КЛІТИНИ"

 1. Вплив температури на проникність клітинної мембрани

ТЕМА "БІОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА БІОТЕХНОЛОПЇТА МЕДИЦИНИ"

 1. Дослідження процесу скисання молока
 2. Спиртове бродіння за наявності дріжджів

ТЕМА "АДАПТАЦІЇ"

 1. Дослідження зміни температури тіла під час виконання фізичних вправ

ТЕМА "БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ"

 1. Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщення

ТЕМА "БЮРІЗНОМАНІТТЯ"

 1. Визначення абіотичних умов

ТЕМА "ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ"

 1. Дослідження дихання рослин
 2. Дослідження випаровування води рослиною
 3. Дослідження впливу ферментів на їжу: розщеплення яєчного білка під впливом ферменту пепсину
 4. Дослідження дії ферментів слини на крохмаль
 5. Дослідження процесу скисання молока
 6. Спиртове бродіння за наявності дріжджів

ТЕМА "АДАПТАЦІЇ"

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

 1. Дослідження адаптації аналізаторів

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження змін кровообігу та дихання людини під час фізичного навантаження
 2. Вплив температури та рівня зволоженості грунту на інтенсивність транспірації
 3. Визначення абіотичних умов
 4. Видільна і терморегуляторна функції шкіри
 5. Дослідження зміни температури тіла під час виконання фізичних вправ
 6. Дослідження порушення теплопостачання після накладення джгута

ТЕМА "БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ"

 1. Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщення

ТЕМА "СЕЛЕКЦІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ"

 1. Дослідження процесу скисання молока
 2. Спиртове бродіння за наявності дріжджів