Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету фізики (набір учня)

 • Продаж
 • Регулярна ціна ₴0.00
Податок включений.Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету фізики призначений для навчання за програмою К-12. Дозволяє зчитувати дані з навколишнього середовища і реєструвати параметри експерименту у реальному часі. Обробка результатів вимірювань та їх візуалізація (графіки, таблиці) проводиться засобами спеціалізованого ПЗ, яке також дає можливість вчителю проводити навчальні досліди, спостерігати та, за потреби, корегувати роботу кожного учня. Використовуючи різні комбінації цифрових датчиків, можна проводити широкий спектр досліджень, демонстраційних і лабораторних робіт, а також займатись науково-дослідними проектами, що сприяють вирішенню і освоєнню міжпредметних задач. Цифровий вимірювальний комплекс дозволяє проводити велику кількість різноманітних експериментів і являє собою повноцінну цифрову природничо-наукову лабораторію.

51 робіт

10 найменувань у наборі

Включає:

 • Аналого-цифровий перетворювач планшет Tablet+3, який містить 10 вбудованих датчиків:
  • Барометричний тиск
  • Рівень гучності
  • Мікрофон
  • Частота серцевих скорочень
  • Температура
  • GPS
  • Інтенсивність УФ випромінювання
  • Вологість
  • Освітленість
  • Акселерометр
 • Датчик напруги (1 В, 10 В, 25 В)
 • Датчик сили струму (±2.5 A)
 • Датчик температури (від -40 до +140 °C) - 2 шт.
 • Датчик руху (відстані) (від 0.2 м до 10 м) - 2 шт.
 • Фотоворота
 • Датчик сили (±10 Н, ±50 Н) - 2 шт.
 • Датчик тиску (від 20 до 400 кПа)
 • Набір кабелів для датчиків - 4 шт.
 • Сумка

Роботи, в яких використовується цифровий вимірювальний комплекс для кабінету фізики (набір учня)

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

 1. Маятник Максвела
 2. Гіроскоп
 3. Визначення періоду обертання тіла
 4. Дослідження коливань нитяного маятника

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

 1. Визначення ККД простого механізму
 2. Дія архімедової сили в рідинах і газах
 3. Рухомі та нерухомі блоки
 4. Вимірювання маси тіл
 5. Дослідження пружних властивостей тіл
 6. Визначення коефіцієнта тертя ковзання
 7. Вивчення умови рівноваги важеля

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури
 2. Визначення теплоємності тіла
 3. Плавлення і кристалізація
 4. Вплив домішок на температуру замерзання

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

 1. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра
 2. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки
 3. Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників
 4. Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників

МАГНІТНІ ЯВИЩА

 1. Магнітне поле Землі
 2. Складання та випробування електромагніту
 3. Спостереження явища електромагнітної індукції

МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

 1. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів
 2. Поширення механічних коливань у пружному середовищі
 3. Коливання зв'язаних систем

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

 1. Вивчення закону збереження механічної енергії

КІНЕМАТИКА

 1. Відцентрова сила
 2. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху
 3. Дослідження руху тіла по колу

ДИНАМІКА

 1. Вимірювання сил
 2. Вимірювання жорсткості пружного тіла
 3. Вимірювання коефіцієнта тертя
 4. Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил
 5. Рух по похилій площині
 6. Закони Ньютона

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ

 1. Залежність тиску повітря від зміни температури
 2. Вплив зміни об'єму на тиск повітря
 3. Вимірювання відносної вологості повітря
 4. Поверхневий натяг рідин

МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ (ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ)

 1. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань
 2. Дослідження коливань тіла на пружині

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

 1. Калориметричний метод вимірювання
 2. Визначення теплоємності тіла
 3. Вимірювання питомої теплоти плавлення тіла

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ

 1. Вивчення конденсаторів
 2. Дослідження послідовного з'єднання провідників
 3. Дослідження паралельного з'єднання провідників
 4. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом
 5. Дослідження термісторів
 6. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму
 7. Дослідження явища електромагнітної індукції