Набір Interschool "Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка"

 • Продаж
 • Регулярна ціна ₴0.00
Податок включений.Набір Interschool "Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка" призначений для навчання за програмою К-12. Використовується вчителем для проведення демонстрацій та учнями під час лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму з механіки та молекулярної фізики. Дозволяє ознайомити учнів з основними положеннями молекулярно-кінетичної теорії, будови речовини, способами зміни внутрішньої енергії тіла, природи теплових явищ. Розвиває експериментальні вміння і дослідницькі навички учнів. Дає можливість учням практично підтвердити окремі теоретичні положення механіки та молекулярної фізики.

54 робіт

46 найменувань у наборі

Включає:

 • Штатив фізичний універсальний
 • Штангенциркуль
 • Набір тягарців набірний
 • Набір тягарців з двома гачками, 50 г - 3 шт.
 • Набір тягарців з двома гачками, 100 г - 3 шт.
 • Потрійний блок
 • Пружини різної жорсткості - 2 шт.
 • Набір тіл рівної маси
 • Набір тіл для калориметрії та рівного об'єму
 • Набір тіл неправильної форми
 • Склянка лабораторна низька з носиком та шкалою, термостійка, скло, 100 мл
 • Склянка лабораторна низька з носиком та шкалою, термостійка, скло, 250 мл
 • Циліндр мірний з носиком та пластмасовою основою, скло, 50 мл
 • Циліндр мірний з носиком та пластмасовою основою, скло, 100 мл
 • Секундомір
 • Кулька металева, сталь
 • Кулька металева з гачком, алюміній
 • Капроновий шнур
 • Ваги електронні, портативні
 • Жолоб, 10 см
 • Жолоб, 50 см
 • Транспортир металевий
 • Диск для вивчення обертального руху
 • Брусок дерев'яний з гумовою накладкою та трьома отворами під важки
 • Термометр
 • Пробірка з корком
 • Пробірка з корком та піском
 • Ареометр
 • Джгут гумовий
 • Пакетик з натрієвою сіллю
 • Трубка капілярна
 • Затискач - 2 шт.
 • Прилад для перевірки закону Бойля-Маріотта
 • Чашка Петрі, d = 90 мм, h = 20 мм
 • Калориметр
 • Воронка ділильна циліндрична, хімічно стійка, градуйована, скло, 60 мл
 • Підвісний стакан з вантажем
 • Стакан відливний, пластик, 250 мл
 • Склянка, пластик, 50 мл
 • Динамометр демонстраційний, 2Н
 • Динамометр, 5Н
 • Лінійка учнівська металева, 30 см
 • Важіль
 • Пластилін
 • Кулька, пластик
 • Ящик для зберігання

 

Роботи, в яких використовується набір Interschool "Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка"

ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ:

 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу
 2. Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів
 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ РОБОТИ:

 1. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання
 2. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ:

 1. Визначення періоду обертання тіла
 2. Дослідження коливань нитяного маятника

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ РОБОТИ:

 1. Деформація тіл
 2. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої
 3. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою
 4. Способи зменшення й збільшення сили тертя
 5. Плавання тіл
 6. Будова і дія манометра
 7. Дія архімедової сили в рідинах і газах
 8. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об'ємі зануреної частини тіла

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ:

 1. Вимірювання маси тіл
 2. Визначення щільності речовини (твердих тіл і рідин)
 3. Дослідження пружних властивостей тіл
 4. Визначення коефіцієнта тертя ковзання
 5. З'ясування умов плавання тіла.

МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ РОБОТИ:

 1. Умова рівноваги твердого тіла, яке має вісь обертання

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ:

 1. Вивчення умови рівноваги важеля

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ РОБОТИ:

 1. Дифузія газів, рідин
 2. Кипіння. Температура кипіння
 3. Рівняння теплового балансу

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ:

 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури
 2. Визначення питомої теплоємкості речовини

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ РОБОТИ:

 1. Рівноприскорений рух
 2. Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі
 3. Закони збереження

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ:

 1. Вивчення закону збереження механічної енергії

КІНЕМАТИКА

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ РОБОТИ:

 1. Прямолінійний і криволінійний рухи
 2. Обертання тіла з різною частотою
 3. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ:

 1. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху
 2. Вимірювання середньої швидкості руху тіл
 3. Дослідження руху тіла по колу

ДИНАМІКА

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ РОБОТИ:

 1. Вимірювання сил
 2. Вага тіла під час прискореного піднімання та падіння
 3. Рівновага тіл під дією кількох сил
 4. Дослід із «жолобом Галілея»
 5. Закони Ньютона

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ:

 1. Вимірювання сил
 2. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально
 3. Вимірювання жорсткості пружного тіла
 4. Вимірювання коефіцієнта тертя
 5. Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил
 6. Визначення центра мас плоских фігур

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ:

 1. Вимірювання поверхневого натягу рідини
 2. Дослідження одного з ізопроцесів

МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ (ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ)

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ:

 1. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань
 2. Дослідження коливань тіла на пружині

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ:

 1. Калориметричний метод вимірювання
 2. Вимірювання питомої теплоти плавлення тіла