Набір Interschool "Хімія. Лабораторний комплект учня"

 • Продаж
 • Регулярна ціна ₴0.00
Податок включений.Набір Interschool "Хімія. Лабораторний комплект учня" призначений для навчання за програмою К-12. Використовується під час виконання лабораторних і практичних робіт з неорганічної та органічної хімії. Дозволяє учням ознайомитися з основними хімічними явищами та процесами, хімічними та фізичними властивостями досліджуваних речовин.

58 робіт

41 найменувань у наборі

Включає:

 • Штатив хімічний
 • Прилад для одержання та збору газів
 • Циліндр мірний з носиком та пластмасовою основою, скло, 50 мл
 • Склянка лабораторна висока з носиком та шкалою, термостійка, скло, 50 мл - 3 шт.
 • Склянка лабораторна висока з носиком та шкалою, термостійка, скло, 100 мл
 • Склянка лабораторна низька з носиком та шкалою, термостійка, скло, 100 мл
 • Колба плоскодонна термостійка, скло, 50 мл
 • Колба конічна градуйована, хімічно стійка, скло, 250 мл
 • Колба конічна зі шліфом, термостійка, скло, 50 мл
 • Колба конічна зі шліфом, термостійка, скло, 100 мл
 • Пробірка з розгорнутими краями, скло, d=16 мм, h=150 мм - 10 шт.
 • Флакон з пробкою та кришкою, скло, 50 мл - 8 шт.
 • Флакон з пробкою та кришкою, скло, 100 мл - 2 шт.
 • Лійка термостійка, скло, d=60 мм, h=110 мм
 • Паличка для розмішування, скло, 200 мм - 5 шт.
 • Планшетка з лунками, порцеляна
 • Чаша випарювальна , порцеляна, 50 мл
 • Ложка для спалювання, метал
 • Ложка-шпатель, метал, 150 мм
 • Піпетка Пастера, полімер, 3 мл - 5 шт.
 • Пінцет медичний, метал
 • Пробіркотримач, метал
 • Штатив для пробірок, пластик, 10 отворів, d отворів=18 мм
 • Трубка з'єднувальна, полімер - 2 шт.
 • Трубка газовідвідна з пробкою, скло, 110 мм
 • Пробка, гума, 16 мм (14/20 мм) - 5 шт.
 • Спиртівка універсальна, з триногою
 • Сухе пальне в таблетках, 8 шт./уп.
 • Сітка латунна розпилювальна
 • Лучини - 10 шт.
 • Банка для промивання, поліпропілен, 250 мл
 • Йоржик для лабораторного посуду, d=13 мм
 • Йоржик для лабораторного посуду, d=20 мм
 • Окуляри захисні, пластик
 • Рукавички захисні, латекс текстурований - 3 шт.
 • Папір фільтрувальний, d=90 мм, 100 шт./уп.
 • Піднос лабораторний, пластик
 • Наклейки з формулами речовин
 • Наклейки з попереджувальними знаками
 • Періодична таблиця Д.І. Менделєєва + таблиця розчинності, А5
 • Ящик для зберігання

 

Роботи, в яких використовується набір Interschool "Хімія. Лабораторний комплект учня" + набір реактивів

ТЕМА "ВСТУП ДО ПРЕДМЕТУ «ХІМІЯ»

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Дослідження будови полум'я

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Прийоми поводження з лабораторнім посудом, штативом і нагрівальним приладом. Виконання найпростіших лабораторних операцій

ТЕМА "ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ

 1. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ

 1. виділенням газу
 2. випаданням осаду
 3. зміною забарвлення
 4. появою запаху
 5. тепловим ефектом

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Розділення сумішей
 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів

ТЕМА "КИСЕНЬ"

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності

ТЕМА "ВОДА"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

ТЕМА "ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту)

ТЕМА "ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Взаємодія лугів з кислотами у розчині
 2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами
 3. Взаємодія металів із солями у водному розчині
 4. Взаємодія солей з лугами у водному розчині
 5. Реакція обміну між солями у розчині
 6. Розв'язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну

ПРАКТИЧНА РОБОТА

 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
 2. Розв'язування експериментальних задач

ТЕМА "РОЗЧИНИ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Виявлення йонів гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах
 2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (гідроксиду натрію, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора
 3. Дослідження рН харчової та косметичної продукції
 4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду
 5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу
 6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води
 7. Виявлення хлорид-іонів у розчині
 8. Виявлення сульфат-іонів у розчині
 9. Виявлення карбонат-іонів у розчині

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах
 2. Розв'язування експериментальних задач

ТЕМА "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ:

 1. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

ТЕМА "ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Взаємодія гліцеролуз купрум (II) гідроксидом
 2. Взаємодія глюкози з купрум (II) гідроксидом
 3. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру)
 4. Взаємодія крохмалю з йодом

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Властивості етанової кислоти
 2. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

ТЕМА "ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах
 2. Окиснення глюкози свіжоодержаним гідроксидом купруму (ІІ)

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Розв'язування експериментальних задач

ТЕМА "АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Біуретова реакція
 2. Ксантопротеїнова реакція

ТЕМА "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів

ТЕМА "НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ І ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів
 2. Виявлення у розчині катіонів феруму (2+)
 3. Виявлення у розчині катіонів феруму (3+)
 4. Виявлення у розчині катіонів барію
 5. Виявлення у розчині катіонів амонію
 6. Виявлення у розчинах силікат-іонів
 7. Виявлення у розчинах ортофосфатіонів

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження якісного складу солей
 2. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами