Набір Interschool "Хімія. Лабораторний комплект вчителя"

 • Продаж
 • Регулярна ціна ₴0.00
Податок включений.Набір Interschool "Хімія. Лабораторний комплект вчителя" призначений для навчання за програмою К-12. Використовується вчителем для проведення демонстрацій та виконання лабораторних і практичних робіт з неорганічної та органічної хімії. Дозволяє ознайомити учнів з основними хімічними явищами та процесами, хімічними та фізичними властивостями досліджуваних речовин.

88 робіт

52 найменувань у наборі

Включає:

 • Штатив хімічний
 • Прилад для одержання та збору газів
 • Прилад для демонстрації провідності
 • Ваги електронні, портативні
 • Циліндр мірний з носиком та пластмасовою основою, скло, 100 мл
 • Склянка лабораторна висока з носиком та шкалою, термостійка, скло, 50 мл 
 • Склянка лабораторна висока з носиком та шкалою, термостійка, скло, 100 мл
 • Склянка лабораторна низька з носиком та шкалою, термостійка, скло, 250 мл
 • Колба конічна градуйована, хімічно стійка, скло, 50 мл - 2 шт.
 • Колба конічна градуйована, хімічно стійка, скло, 100 мл
 • Колба конічна градуйована, хімічно стійка, скло, 250 мл
 • Колба плоскодонна термостійка, скло, 250 мл - 2 шт.
 • Пробірка з розгорнутими краями, скло, d=16 мм, h=150 мм - 30 шт.
 • Пробірка з рівними краями, скло, d=21 мм, h=200 мм - 6 шт.
 • Флакон з пробкою та кришкою, скло, 50 мл - 20 шт.
 • Лійка термостійка, скло, d=60 мм, h=110 мм
 • Лійка термостійка, скло, d=75 мм, h=130 мм
 • Крапельниця хімічно стійка, скло, 30 мл - 3 шт.
 • Воронка ділильна циліндрична, хімічно стійка, градуйована, скло, 60 мл
 • Скло годинникове, d=45 мм - 3 шт.
 • Бюкс, скло, d=30 мм - 2 шт.
 • Паличка для розмішування, скло, 200 мм - 10 шт.
 • Cтупка з товкачиком, порцеляна, d=60 мм
 • Планшетка з лунками, порцеляна
 • Чаша випарювальна, порцеляна, 50 мл
 • Ложка, порцеляна, 140 мм
 • Ложка, метал, 140 мм
 • Ложка для спалювання, метал
 • Піпетка Пастера, полімер, 3 мл - 2 шт.
 • Піпетка Пастера, полімер, 5 мл - 2 шт.
 • Пінцет медичний, метал
 • Пробіркотримач, метал
 • Штатив для пробірок, пластик, 6 отворів, d отворів=22 мм
 • Штатив для пробірок, пластик, 10 отворів, d отворів=18 мм - 2 шт.
 • Штатив для пробірок, пластик, 20 отворів, d отворів=18 мм
 • Трубка з'єднувальна, полімер - 3шт.
 • Трубка газовідвідна з пробкою, скло, 110 мм - 2 шт.
 • Пробка, гума, 16 мм (14/20 мм) - 5 шт.
 • Спиртівка універсальна, з триногою
 • Сухе пальне в таблетках, 8 шт./уп. - 2 шт.
 • Сітка латунна розпилювальна
 • Лучини - 10 шт.
 • Банка для промивання, поліпропілен, 500 мл
 • Йоржик для лабораторного посуду, d=13 мм
 • Йоржик для лабораторного посуду, d=20 мм
 • Окуляри захисні, пластик
 • Рукавички захисні, латекс текстурований - 3 шт.
 • Піднос лабораторний, пластик
 • Папір фільтрувальний, d=90 мм, 100 шт./уп.
 • Наклейки з формулами речовин
 • Наклейки з попереджувальними знаками
 • Ящик для зберігання - 2 шт.

 

Роботи, в яких використовується набір Interschool "Хімія. Лабораторний комплект вчителя" + набір реактивів

ТЕМА "ВСТУП ДО ПРЕДМЕТУ «ХІМІЯ»

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти)
 2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Дослідження будови полум'я

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальним приладом. Виконання найпростіших лабораторних операцій

ТЕМА "ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Зразки металів і неметалів
 2. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків
 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ

 1. Виділенням газу
 2. Випаданням осаду
 3. Зміною забарвлення
 4. Появою запаху
 5. Тепловим ефектом

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Розділення сумішей
 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів

ТЕМА "КИСЕНЬ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Добування кисню з гідроген пероксиду
 2. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. Доведення наявності кисню
 3. Спалювання простих і складних речовин в кисневі і на повітрі

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності

ТЕМА "ВОДА"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини
 2. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором
 3. Взаємодія карбон (IV) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками роз-чинених речовин

ТЕМА "ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту)

ТЕМА "ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

ДЕМОНСТРАЦІЇ

ТІ. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою

 1. Хімічні властивості кислот
 2. Хімічні властивості лугів
 3. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ
 4. Доведення амфотерності цинк гідроксиду
 5. Хімічні властивості солей
 6. Взаємодія оксиду кальцію з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу у розчин, що утворився

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Взаємодія лугів з кислотами у розчині
 2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами
 3. Взаємодія металів із солями у водному розчині
 4. Взаємодія солей з лугами у водному розчині
 5. Реакція обміну між солями у розчині
 6. Розв'язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну

ПРАКТИЧНА РОБОТА

 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
 2. Розв'язування експериментальних задач

ТЕМА "РОЗЧИНИ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату та безводного кальцій хлориду у воді)
 2. Дослідження речовин і їх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота)
 3. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Виявлення йонів гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах
 2. Встановлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (гідроксиду натрію, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора
 3. Дослідження рН харчової та косметичної продукції
 4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду
 5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу
 6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води
 7. Виявлення хлорид-іонів у розчині
 8. Виявлення сульфат-іонів у розчині
 9. Виявлення карбонат-іонів у розчині

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах
 2. Розв'язування експериментальних задач

ТЕМА "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Реакції розкладу, сполучення, заміщення та обміну, екзо- та ендотермічні реакції
 2. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

Практичні роботи

 1. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

ТЕМА "ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння
 2. Ознайомлення зі зразками виробів з поліетилену. Виявлення властивостей поліетилену відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів
 3. Дія етанової кислоти на індикатори
 4. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Взаємодія гліцеролу з купрум (II) гідроксидом
 2. Взаємодія глюкози з купрум (II) гідроксидом
 3. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру)
 4. Взаємодія крохмалю з йодом ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
 5. Властивості етанової кислоти
 6. Виявлення органічних сполуку харчових продуктах

ТЕМА "ВУГЛЕВОДНІ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот

ТЕМА "ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Окиснення етанолу до етаналю
 2. Відношення жирів до води та органічних розчинників

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Виявлення органічних кислоту харчових продуктах
 2. Окиснення глюкози свіжоодержаним гідроксидом купруму (ІІ)

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Розв'язування експериментальних задач

ТЕМА "АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Біуретова реакція
 2. Ксантопротеїнова реакція

ТЕМА "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ:

 1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів

ТЕМА "НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ І ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ:

 1. Виявлення у розчині катіонів феруму (2+), феруму (3+), барію, амонію

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів
 2. Виявлення у розчині катіонів феруму (2+)
 3. Виявлення у розчині катіонів феруму (3+)
 4. Виявлення у розчині катіонів барію
 5. Виявлення у розчині катіонів амонію
 6. Виявлення у розчинах силікат-іонів
 7. Виявлення у розчинах ортофосфат-іонів

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження якісного складу солей
 2. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами