Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету хімії (набір учня)

 • Продаж
 • Регулярна ціна ₴0.00
Податок включений.Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету хімії призначений для навчання за програмою К-12. Комплекс дозволяє отримувати дані з навколишнього середовища і реєструвати параметри експерименту у режимі реального часу. Обробка результатів вимірювань та їхня візуалізація (графіки, таблиці) здійснюється з допомогою спеціалізованого ПЗ. Використовуючи різні комбінації цифрових датчиків, можливо виконувати широкий спектр лабораторних і практичних робіт, а також займатися науковими проектами, які сприяють вирішенню міжпредметних задач. Цифровий вимірювальний комплекс дозволяє проводити велику кількість різноманітних експериментів і являє собою повноцінну цифрову природничо-наукову лабораторію.

53 робіт

8 найменувань у наборі

Включає:

 • Аналого-цифровий перетворювач планшет Tablet+3, який містить 10 вбудованих датчиків:
  • Барометричний тиск
  • Рівень гучності
  • Мікрофон
  • Частота серцевих скорочень
  • Температура GPS
  • Інтенсивність УФ випромінювання
  • Вологість
  • Освітленість
  • Акселерометр
 • Датчик температури (від -40 до +140 °C)
 • Термопара (від 0 до +1200 °C)
 • Датчик pH
 • Датчик провідності
 • Датчик СО2
 • Набір кабелів для датчиків - 4 шт.
 • Сумка

Роботи, в яких використовується цифровий вимірювальний комплекс для кабінету хімії (набір учня)

ТЕМА "ВСТУП ДО ПРЕДМЕТУ «ХІМІЯ»

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Дослідження будови полум'я

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Хімічні речовини навколо нас

ТЕМА "ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків

ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ

 1. виділенням газу
 2. випаданням осаду
 3. зміною забарвлення
 4. тепловим ефектом

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Хімічні явища у природі
 2. Хімічні явища у побуті

ТЕМА "ВОДА"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Дослідження якості води з різних джерел
 2. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

ТЕМА "ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ"

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту)

ТЕМА "ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Взаємодія лугів з кислотами у розчині
 2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами
 3. Взаємодія металів із солями у водному розчині
 4. Взаємодія солей з лугами у водному розчині
 5. Реакція обміну між солями у розчині
 6. Розв'язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
 2. Розв'язування експериментальних задач

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Неорганічні речовини - представники основних класів у будівництві й побуті

ТЕМА "РОЗЧИНИ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Виявлення йонів гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах
 2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (гідроксиду натрію, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора
 3. Дослідження рН харчової та косметичної продукції
 4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду
 5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються
 6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води
 7. Виявлення карбонат-іонів у розчині

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах
 2. Розв'язування експериментальних задач

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Електроліти в сучасних акумуляторах
 2. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості
 3. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин
 4. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі
 5. Дослідження природних об'єктів в якості кислотно-основних індикаторів
 6. Дослідження рН середовища мінеральних вод України

ТЕМА "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Ендотермічні реакції на службі людині
 2. Дослідження закону Гесса

ТЕМА "ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ"

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Властивості етанової кислоти

ТЕМА "ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Виявлення органічних кислоту харчових продуктах
 2. Дослідження енергетичного змісту продуктів харчування

ТЕМА "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Гальванічний елемент з картоплі, лимону

ТЕМА "НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Виявлення у розчині катіонів амонію

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження якісного складу солей
 2. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Кислотні дощі
 2. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти