Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету хімії (набір вчителя)

 • Продаж
 • Регулярна ціна ₴0.00
Податок включений.Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету хімії призначений для навчання за програмою К-12. Комплекс дозволяє отримувати дані з навколишнього середовища і реєструвати параметри експерименту у режимі реального часу. Обробка результатів вимірювань та їхня візуалізація (графіки, таблиці) здійснюється засобами спеціалізованого ПЗ, яке також надає можливість вчителю проводити експерименти, спостерігати за дослідницькою роботою учнів та, за потреби, корегувати. Використовуючи різні комбінації цифрових датчиків, можливо виконувати широкий спектр демонстраційних, лабораторних і практичних робіт, а також займатися науковими проектами, які сприяють вирішенню міжпредметних задач. Цифровий вимірювальний комплекс дозволяє проводити велику кількість різноманітних експериментів і являє собою повноцінну цифрову природничо-наукову лабораторію.

78 робіт

12 найменувань в наборі

Включає:

 • Аналого-цифровий перетворювач планшет Tablet+3, який містить 10 вбудованих датчиків:
  • Освітленість
  • Барометричний тиск
  • Вологість
  • Температура
  • Частота серцевих скорочень
  • Мікрофон
  • Рівень гучності
  • GPS
  • Акселерометр
  • Інтенсивність УФ випромінювання
 • Аналого-цифровий перетворювач LabMate ІІ, який містить 6 вбудованих датчиків:
  • Температура
  • Частота серцевих скорочень
  • Барометричний тиск
  • Вологість
  • Освітленість 
  • Інтенсивність УФ випромінювання
 • Датчик температури (від -40 до +140 °C)
 • Термопара (від 0 до +1200 °C)
 • Датчик pH
 • Датчик провідності
 • Лічильник крапель
 • Датчик СО2 
 • Датчик хлорид-іонів 
 • Nitrate sensor
 • Датчик нітрат-іонів
 • Сумка

Роботи, в яких використовується цифровий вимірювальний комплекс для кабінету хімії (набір вчителя)

ТЕМА "ВСТУП ДО ПРЕДМЕТУ «ХІМІЯ»

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти)
 2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Дослідження будови полум'я

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Хімічні речовини навколо нас

ТЕМА "ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків

Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються

 1. виділенням газу
 2. випаданням осаду
 3. зміною забарвлення
 4. тепловим ефектом

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Хімічні явища у природі
 2. Хімічні явища у побуті

ТЕМА "ВОДА"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини
 2. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором
 3. Взаємодія карбон (IV) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Дослідження якості води з різних джерел
 2. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

ТЕМА "ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ"

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту)

ТЕМА "ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою
 2. Хімічні властивості кислот
 3. Хімічні властивості лугів
 4. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ
 5. Доведення амфотерності цинк гідроксиду
 6. Хімічні властивості солей
 7. Взаємодія оксиду кальцію з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу у розчин, що утворився

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Взаємодія лугів з кислотами у розчині
 2. Взаємодія хлоридної кислоти з металами
 3. Взаємодія металів із солями у водному розчині
 4. Взаємодія солей з лугами у водному розчині
 5. Реакція обміну між солями у розчині
 6. Розв'язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
 2. Розв'язування експериментальних задач

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Неорганічні речовини - представники основних класів у будівництві й побуті

ТЕМА "РОЗЧИНИ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату та безводного кальций хлориду у воді)
 2. Дослідження електропроводності речовин і їхніх водних розчинів (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота)
 3. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Виявлення йонів гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах
 2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (гідроксиду натрію, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора
 3. Дослідження рН харчової та косметичної продукції
 4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду
 5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу
 6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води
 7. Виявлення хлорид-іонів у розчині
 8. Виявлення карбонат-іонів у розчині

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах
 2. Розв'язування експериментальних задач

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Електроліти в сучасних акумуляторах
 2. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості
 3. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин
 4. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі
 5. Дослідження природних матеріалів в якості кислотно-основних індикаторів
 6. Дослідження рН середовища мінеральних вод України

ТЕМА "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Реакції розкладу, сполучення, заміщення та обміну, екзо- та ендотермічні реакції
 2. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу

Лабораторні досліди

 1. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Ендотермічні реакції на службі людині
 2. Дослідження закону Гесса

ТЕМА "ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння
 2. Ознайомлення зі зразками виробів з поліетилену. Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів
 3. Дія етанової кислоти на індикатори
 4. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Властивості етанової кислоти

ТЕМА "ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ"

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах
 2. Дослідження енергетичного змісту продуктів харчування

ТЕМА "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Гальванічний елемент з картоплі, лимону

ТЕМА "НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ І ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ"

ДЕМОНСТРАЦІЇ

 1. Виявлення у розчині катіонів амонію

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ

 1. Виявлення у розчині катіонів амонію

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

 1. Дослідження якісного складу солей
 2. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 1. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини
 2. Кислотні дощі
 3. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості
 4. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів