Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету фізики (набір вчителя)

 • Продаж
 • Регулярна ціна ₴152,800.00
Податок включений.Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету фізики призначений для навчання за програмою К-12. Дозволяє зчитувати дані з навколишнього середовища і реєструвати параметри експерименту у реальному часі. Обробка результатів вимірювань та їх візуалізація (графіки, таблиці) проводиться засобами спеціалізованого ПЗ, яке також дає можливість вчителю проводити навчальні досліди, спостерігати та, за потреби, корегувати роботу кожного учня. Використовуючи різні комбінації цифрових датчиків, можна проводити широкий спектр досліджень, демонстраційних і лабораторних робіт, а також займатись науково-дослідними проектами, що сприяють вирішенню і освоєнню міжпредметних задач. Цифровий вимірювальний комплекс дозволяє проводити велику кількість різноманітних експериментів і являє собою повноцінну цифрову природничо-наукову лабораторію.

60 робіт

17 найменувань у наборі

Включає:

 • Аналого-цифровий перетворювач планшет Tablet+3, який містить 10 вбудованих датчиків:
  • Барометричний тиск
  • Рівень гучності
  • Мікрофон
  • Частота серцевих скорочень
  • Температура
  • GPS
  • Інтенсивність УФ випромінювання
  • Вологість
  • Освітленість
  • Акселерометр
 • Аналого-цифровий перетворювач LabMate ІІ, який містить 6 вбудованих датчиків:
  • Барометричний тиск
  • Частота серцевих скорочень
  • Температура
  • Інтенсивність УФ випромінювання
  • Вологість
  • Освітленість
  • Датчик напруги (±25 В)
 • Датчик напруги (1 В, 10 В, 25 В)
 • Датчик сили струму (±2.5 A)
 • Датчик сили струму (±250 мА)
 • Датчик температури (від -40 до +140 °C) - 2 шт.
 • Датчик мікрофон (від 35 Гц до 10 кГц)
 • Датчик магнітного поля (±20 мТл, ±0.4 мТл)
 • Датчик руху (відстані) (від 0.2 м до 10 м) - 2 шт.
 • Фотоворота
 • Датчик сили (±10 Н, ±50 Н) - 2 шт.
 • Датчик рівня гучності (звукового тиску)
 • Датчик прискорення (±6g)
 • Датчик тиску (від 20 до 400 кПа)
 • Датчик обертального руху
 • Набір кабелів для датчиків - 4 шт.
 • Сумка

Роботи, в яких використовується цифровий вимірювальний комплекс для кабінету фізики (набір вчителя)

ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

 1. Засоби вимірювання

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

 1. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.
 2. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники
 3. Дослідження коливань нитяного маятника
 4. Відносність руху, форми траєкторії, швидкості

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

 1. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри
 2. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої
 3. Вимірювання маси тіл
 4. Дослідження пружних властивостей тіл
 5. Визначення умови рівноваги важеля
 6. Визначення ККД простого механізму
 7. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою
 8. Вимірювання атмосферного тиску
 9. Дія архімедової сили в рідинах і газах

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

 1. Кипіння. Температура кипіння
 2. Рівняння теплового балансу
 3. Визначення питомої теплоємності речовини
 4. Плавлення і кристалізація
 5. Вплив домішок на температуру замерзання
 6. Тепловий ефект згорання палива

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

 1. Вимірювання сили струму амперметром
 2. Вимірювання напруги вольтметром
 3. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки
 4. Вимірювання опору
 5. Будова й принцип дії реостатів
 6. Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників
 7. Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників

МАГНІТНІ ЯВИЩА

 1. Постійні магніти, взаємодія магнітів
 2. Магнітне поле Землі
 3. Складання та випробування електромагніту
 4. Спостереження явища електромагнітної індукції

МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

 1. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону
 2. Поширення механічних коливань у пружному середовищі
 3. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

 1. Рівноприскорений рух
 2. Закони збереження

КІНЕМАТИКА

 1. Обертання тіла з різною частотою
 2. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху
 3. Дослідження руху тіла по колу

ДИНАМІКА

 1. Вимірювання сил
 2. Вимірювання жорсткості пружного тіла
 3. Додавання сил, що діють під кутом одна до одної
 4. Вага тіла під час прискореного піднімання та падіння
 5. Дослід із «жолобом Галілея»
 6. Закони Ньютона
 7. Рух по похилій площині
 8. Перевірка другого закону Ньютона в термінах імпульсів
 9. Вимірювання коефіцієнту тертя

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ

 1. Залежність тиску повітря від зміни температури
 2. Вплив зміни об'єму на тиск повітря
 3. Вимірювання відносної вологості повітря

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

 1. Калориметричний метод вимірювання
 2. Визначення теплоємності тіла
 3. Вимірювання питомої теплоти плавлення тіла

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ

 1. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звук
 2. Вимірювання швидкості звуку
 3. Залежність сили струму від ЕРС джерела та повного опору кола
 4. Дослідження напівпровідникового діода
 5. Спостереження явища електромагнітної індукції
 6. Вивчення конденсаторів